Papež František 21. - 28. 11. 2020

  (28. 11.)

  Nežijeme neúčelně a bez cíle. Jsme očekáváni, jsme vzácní. Bůh pro nás připravil to nejdůstojnější a nejkrásnější místo: ráj.

   

  (27. 11.)

  Bůh je trpělivější než my, a kdo bude s vírou a vytrvalostí klepat na dveře svého srdce, nebude zklamán.

   

  (26. 11.)

  Bože, Otče všech lidí, stvořil jsi všechny se stejnou důstojností. Vlij nám Ducha bratrství. Povzbuzuj nás, abychom budovali lepší společnost a lidštější svět bez hladu, násilí a válek.

   

  (25. 11.)

  Když se modlíme, Bůh otevírá naše oči, obnovuje a transformuje naše srdce, uzdravuje naše rány a dává nám milost, kterou potřebujeme.

   

  (24. 11.)

  Pečujme o zranění každého muže, každé ženy, každého dítěte a každého staršího člověka solidárním a pozorným přístupem blízkým milosrdnému Samaritánovi.

   

  (23. 11.)

  Nejsme zde proto, abychom snili o dovolené nebo o víkendu, ale abychom uskutečnili Boží sny ve světě. Umožnil nám snít, abychom se mohli rozhodnout pro krásu života. Skutky milosrdenství jsou ta nejkrásnější díla.

   

  (22. 11.)

  Milí mladí přátelé, nevzdávejme se svých velkých snů. Pán nechce, abychom si zužovali obzor, nechce, abychom parkovali na okraji života, ale abychom se šťastně a směle snažili dosáhnout vysokých cílů.

   

  (22. 11.)

  Dříve než nám dá Ježíš svou lásku na kříži, zanechá nám svou poslední vůli: vykonáme pro něj to dobré, co vykonáme pro každého z nejmenších bratrů – ať už hladového, žíznivého, cizího, potřebného, nemocného či uvězněného (srov. Mt 25, 37-40).

   

  (21. 11.)

  Milí mladí přátelé, důsledky našich činů a rozhodnutí se vás přímo dotýkají. Neměli byste být vynecháni, pokud jde o utváření současnosti a budoucnosti. Buď jste toho účastni, nebo dějiny projdou kolem vás.

  Papež František 14. - 20. 11. 2020

  (20. 11.)

  Každé dítě již od lůna potřebuje přijetí a ochranu, pomoc a péči.

   

  (18. 11.)

  „Maria však všechna tato slova zvažovala a zachovávala ve svém srdci“ (Lk 2, 19). Vše, co se Marii stane, dostane se do jejího srdce, kde všechno do hloubky prožije a nakonec promění v modlitbu.

   

  (17. 11.)

  Úsměv, který sdílíme s chudým, je zdrojem lásky a radosti. Podanou ruku lze vždy obohatit úsměvem těch, kteří nezdůrazňují svou přítomnost a poskytnutou pomoc, ale jsou jednoduše šťastní, že žijí jako Kristovi učedníci.

   

  (16. 11.)

  Jakýkoli druh fundamentalistické nesnášenlivosti poškozuje vztahy mezi osobami, skupinami a národy. Chceme inspirovat a vést k úctě a lásce, která respektuje všechny rozdíly a podporuje lidskou důstojnost.

   

  (15. 11.)

  Podejte pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, místo toho, abyste tvrdili, co vám chybí: tímto způsobem rozmnožíte hřivny, které jste dostali.

   

  (14. 11.)

  Boží požehnání sestupuje na nás a modlitba dosahuje užitku, pokud je doprovázena službou chudým.

  Papež František 7. - 13. 11. 2020

  (13. 11.)

  Podání ruky umožňuje těm, kteří to dělají, zjistit, že jsme schopni dosáhnout věcí, které dávají životu smysl.

   

  (12. 11.)

  Velkorysost podporovaná v chudých, utěšující postižené, zmírňující utrpení, obnovuje důstojnost těch, kteří o ni byli připraveni. Je to podmínka pro plný lidský život.

   

  (11. 11.)

  Kdo se modlí, není nikdy sám. Ježíš nás totiž bere do svých modliteb, abychom se mohli modlit v něm a skrze něho. A toto je dílo Ducha svatého. Evangelium nás zve, abychom prosili Otce v Ježíšově jménu.

   

  (11. 11.)

  Dnes slavíme památku sv. Martina, biskupa z Tour, který vynikal evangelní láskou k chudým a k lidem na okraji společnosti. Jeho příklad nás učí, abychom byli stále odvážnější ve víře a stále štědřejší v lásce k bližním.

   

  (10. 11.)

  Společnost je obohacena o dialog mezi vědou a vírou, který otevírá nové horizonty myšlení. Vědecký pokrok by měl ve světle víry respektovat ústřední postavení člověka.

   

  (9. 11.)

  Dnes, v den svátku posvěcení Lateránské baziliky, mysleme na to, že Pán chce přebývat v srdci každého z nás. I když se od něho vzdálíme, stačí Pánu tři dny, aby v nás znovu postavil svůj chrám (srov. Jan 2, 19).

   

  (8. 11.)

  Víra, „která působí skrze lásku“ (Gal 5, 6), je tou jasnou lampou, se kterou můžeme vyjít z noci smrti a dosáhnout velkého svátku života.

   

  (7. 11.)

  Všichni můžeme dávat, aniž bychom na oplátku něco očekávali, můžeme konat dobro, aniž bychom to samé požadovali od osoby, které pomáháme. To je přesně to, co řekl Ježíš svým učedníkům: „Zdarma jste dostali, zdarma byste měli dávat.“ (Mt 10, 8).