Ohlášky 13. 03. 2011

  Drazí farníci!
  Jako obyčejně předkládám ke stažení soubory s pořadem bohoslužeb a nedělními ohláškami .
  Zvlášť děkuji šumvaldským farníkům za to, že se poctivě připravovali na mši svatou o Popeleční středě. Prof. Norberto Valli nás pochválil, jak nám to šlo.
  Požehnanou dobu svatopostní
  přeje
  otec Pavel

  Sv. Anežka Česká

  22350AGMoji drazí!
  U příležitosti 800 let od narození sv. Anežky České se vyrojilo mnoho nabídek.
  Rád bych Vás upozornil na mimořádně zdařilý díl Barvínku o této přemyslovské světici "Dobrodružství princezny Anežky". Ovšem i dospělého přiláká živá forma pořadu. Můžete si ho poslechnout na stránkách 
  Radia Proglas.
  Příjemný poslech a veselé vzdělávání!

  Pouť do Šternberku

  Důstojný pan farář ze Šternberku a velebný pan kaplan nám poslali pozvánku na pouť u příležitosti slavnosti Zvěstování Páně:
  "Tato pouť je již tradičně spojena s obnovou manželských slibů, a proto jsou zváni především manželé s rodinami (odpoledne jsou pro manželské páry připraveny zajímavé přednášky MUDr. Jitky Krausové).
  Ta letošní pouť je výjimečná tím, že po dvou letech restaurování kostela, kdy byla chrámová loď uzavřena, se radujeme a Bohu děkujeme za ukončení těchto velkách oprav."
  I my, farníci z Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky se radujeme z dobrého díla, které se Vám podařilo.
  Pozvánka ke stažení

  Ohlášky 6. 2. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete
  pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí ohlášky .
  Zvlášt upozorňuji na poznámku týkající postní kázně.
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Prázdninová škola pro scholy a Škola médií a filmu

  Dovoluji si upozornit naše děti a mládež na dvě zajímavé nabídky:

  Prázdninová škola pro scholy
  Středisko volného času při Stojanově gymnáziu, Velehrad ve spolupráci s Centrem pro školy Arcidiecéze olomoucké pořádá Prázdninovou školu pro scholy pod záštitou Mons. Jana Graubnera. Akce proběhne ve dnech 5. - 10. července 2011 na Stojanově gymnáziu, Velehrad.

  Škola médií a filmu
  Dále Středisko volného času pořádá Školu médií a filmu ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze, Výtvarnou školu a Jazykovou školu (vyučované jazyky: angličtina, francouzština, němčina) Pro všechny účastníky je připraven bohatý program, během akcí bude přítomen kněz. Bližší informace najdete na plakátech.

  Další informace v přiložených letáčcích

  Plakat.pdf
  Prazdninova_skola_Velehrad.pdf

  Ohlášky 27. 02. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete
  pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí ohlášky .
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Dobývání Prahy pro ministranty

  Výlet do Prahy s ministranty z ÚstíIV. PUTOVNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR – PRAHA

   

  O letošních prázdninách opět připravujeme putovní tábor pro ministranty z naší diecéze. Tábor bude v termínu od pondělí 25.7. do čtvrtka 28.7. 2011. Místo tábora jsme letos zvolili Prahu. Ubytování máme zajištěné v klášteře Kapucínů u Pražského hradu, tedy přímo centru města. Celý tábor bude mít název: Dobývání Prahy aneb putování po pražských světcích. Denně bude v programu i mše svatá. Jeden den nás čeká malý výlet na hrad Karlštejn a z hradu pak pěšky ke sv. Janovi pod Skalou. Cena tábora bude letos 1500 kč – moc prosíme kněze, kteří své kluky přihlásí, aby jim podle svých možností na tábor přispěli. Letos se pojede vlakem – nástupní místo bude v Olomouci.
  Přihlášky odevzdávejte otci Pavlovi. Tábor je koncipován pro ministranty od 4. třídy.

   

  P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda, P. Pavel Hödl

   

  Kázání 7. neděle v mezidobí 20. 03. 2011

  Vážení čtenáři!
  Můžete si připomenout také moje včerejší kázání, v němž jsem se zabýval láskou k nepříteli.
  "Dnes nám Ježíš vlastně odkrývá vnímavé poetické srdce. Kristus je básník. To není totéž co snílek. Ježíš totiž zná svého Otce. Dobře ví, že celý svět stvořil pro člověka. Sám mu při tomto symfonickém díle pomáhal. Ježíš dobře ví, že Slunce i déšť jsou zjevením Otcova milosrdenství, jeho něhy a péče."
  Celé znění homilie naleznete zde.

  Ohlášky 20. 02. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí doc ohlášky.
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel