Ohlášky 21.8.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!
  Přečtěte si, prosím, nové ohlášky a seznamte se s pořadem bohoslužeb .
  Hodovým hostům v Dlouhé Loučce přeji krásné slavnosti.
  P. Pavel Hödl

  Výstavka o církevním životě v Šumvaldě

  Spočítejme si, kolik dětí bývalo u prvního svatého přijímání?Vážení šumvaldští farníci, pamětníci i to, jimž je drahá minulost naší obce!

  Postupně shromažďujeme velmi pěkné fotografie z rodinných alb dokumentující církevní život v Šumvaldě v první polovině dvacátého století. Dříve než bude otevřena malá výstavka na faře, můžete si už nyní prohlédnout několik fotografií na našich stránkách.
  Budeme vděčni za jakoukoli výpůjčku dalších zajímavých snímků.
  o. Pavel a PhDr. Jaroslava Čajová

  Klenoty české poezie: Bohuslav Reynek - Píseň zraněného ptáka

  Vážení farníci, duše citlivé pro krásu!

  Bohuslav Reynek ve své petrkovské chalupěI dnes bych vám chtěl nabídnout opravdový šperk české poezie: Píseň raněného ptáka. Autorem básně je Bohuslav Reynek (31. 5. 1892 - 28. 9. 1971
  ), rodák z Petrkova, člověk hluboce duchovní. (Více o básníkově osobitém životě zde.)


  Píseň raněného ptáka (z roku 1921)

  (z básnické sbírky Žízně, naposled vydané roku 2009 v nakladatelstvích Archa a Petrkov souborně pod názvem Básnické spisy, na straně 11)  Loučím se s vámi před sladkou smrtí,

  opojné dálky perspektiv!
  Naposled zpívám, naposled zírám
      v modravý obzor teskných niv.

  Ohlášky 7. 8. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a farnice!
  Zveřejňují nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  Otec Pavel

  Ohlášky 31.7.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!
  Po krásné dovolené v naší milé Praze zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb .
  S požehnáním
  P. Pavel H.

  Ohlášky 17. 7. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Další prázdninové ohlášky ke stažení spolu s pořadem bohoslužeb .
  P. Pavel

  Ohlášky 10. 7. 2011: dlouhá Loučka, šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  S požehnáním do dnů prázdnin a dovolených
  P. Pavel H.

  Katolické náboženství na našich školách

  Děti z náboženství v ŠumvalduVážení rodiče,

  v tomto školním roce můžete své dítě přihlásit do hodin katolického náboženství.

  Výuka probíhá formou jedné vyučovací hodiny týdně.
  K zápisu se nevyžaduje křest.


  Co Vaše dítě může získat?
  •    Seznámí se s mravními hodnotami jako Miluj bližního svého.
  •    Naučí se Desateru: Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví.
  •    Díky základní orientaci v křesťanské nauce mu umožníte poučenější volbu vlastního náboženského přesvědčení…
  … a snadno se nedá oklamat pověrami ani lacinými sliby zhoubných náboženských sekt.
  Na seznámení se těší zdejší katolický duchovní.

  Vyplněné tiskopisy přihlášek prosím odevzdejte nejlépe osobně svému knězi.

  P. Pavel HÖDL, SL.L.