Ohlášky 04. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • O svátku Proměnění Páně si připomeneme 35 let od úmrtí papeže Pavla VI. RIP!
  • Oznamujeme, že 2. srpna 2013, zesnul  v Moravském Berouně emeritní farář v Nákle P. Květoslav Kulavík. RIP! Pohřeb se bude konat v pátek 9. srpna od 15h ve farním kostele v Nákle.

  Dodávám, že se dnes koná odpoledne pouť ke cti sv. Alfonsa Marii De Liguori v Červece od 14:30. Příští neděli se můžeme těšit na pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.

  Ohlášky 28. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,


  Společné

  • Římskokatolická farnost Ruda zve na pouť k Panně Marii Sněžné do Rudy v neděli 4. srpna 2013. V 9h bude celebrovat P. Mgr. ThLic. Radovan Hradil, v 11h mons. František Václav Lobkowicz, Opraem, biskup ostravsko-opavské diecéze.

  Dlouhá Loučka

  • 21. července 2013, o 16. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.520,- Kč. PBZ!
  • Ve čtvrtek 25. července jsem v čase obvyklé farní bohoslužby (v 18h) slavili requiem za naši zesnulou sestru Jarmilu Nakládalovou, roz Richterovou. RIP!

  Poohlédnutí za Arcidiecézním ministrantským táborem v Jižních Čechách 2013

  Milí farníci,

  abychom se aspoň trochu podělili o dobrou náladu, která panovala na našem Arcidiecézním ministrantském táboře ve Štěkni, prohlédněte si fotografie na tomto odkazu.  

  otec Pavel, Jan A Rosťa ORságovi a Dušánek Kyselý 

  Ohlášky 21. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  seznamte si s novými ohláškami.

  Společné
  • V sobotu 27. července a neděli 28. července se koná pouť na Staré Vodě ke cti sv. Anny.
  Dlouhá Loučka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.542,- Kč. PBZ!

  Šumvald
  • V sobotu 27. července se koná v horní kapli pouť ke cti sv. Anny.

  Paseka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.502,- Kč. PBZ!

  otec Pavel
   

  Ohlášky 14. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci!

  Společné

  • Od pondělí 15. do čtvrtku 18. července 2013 ruším feriální bohoslužby, protože se účastním Arcidiecézního ministrantkého tábora ve Štěkni.
  Dlouhá Loučka
  • O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se při mši svaté vybralo 520,- Kč. PBZ!
  • 7. července 2013, o 14. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.200,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 7. 7. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Pseka

  Milovaní farníci,

  Dlouhá Loučka

  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.507,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V sobotu 29. června 2013 se vybralo při pohřební mši svaté za zesnulého Josefa Smrčka celkem 1.500,- Kč. PBZ!
  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.600,- Kč. PBZ!
  • Dnes se koná sbírka na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení pro náš farní kostel.
  • Paní Marie Maitnerová věnovala dar na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení ve výši 633,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 30. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • V pátek 28. června vykonali biřmovanci pouť na Uhlířský vrch nad Bruntálem.
  • V pondělí 1. července 2013 přijede na vizitaci pan děkan P. Josef Janek. Je to poslední vizitace, kterou v úřadu bude konat.
  • Ve středu 3. července navštíví otec Pavel nemocné se svatými svátostmi.
  • Novým děkanem šternberského děkanátu a současně farářem v Uničově byl jmenován P. Mgr. Svatopluk Pavlica.
  • Do Nové Hradečná přichází nový farář P. Mgr. Pavel Stuška.
  • Do Šternberku přichází nový kaplan P. Mgr. Pavel Zaczyk.
  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se bude letos řídit v našich farnostech dle nedělního pořadu bohoslužeb.

  Ohlášky 23. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • V neděli 30. června 2013 si připomíná kard. Lva Skrbenského z Hříště i jeho rodiště. V Kuníně bude slavit J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, od 15h mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Poté bude následovat vernisáž velké výstavy o našem oslavenci pod názvem „Lev oděný v purpuru“, na niž jsme zapůjčili také pohřební paramenta, jež věnoval naší farnosti velmistr a arcivévoda Evžen Habsburský. Za naši farnost se oslav v Kuníně zúčastní otec Pavel.
  • Školního výletu v pondělí 17. června 2013 se zúčastnilo celkem 8 dětí ze Šumvaldu, 5 z Paseky, dospělých včetně otce Pavla bylo 7 osob. Celkové náklady (5.135,- Kč) byly pokryty díky poplatku (dítě po 180,- Kč, dospělý po 280,- Kč) a příspěvku farnosti (96,- Kč na 1 dítě).
  Školním výletem jsme zakončili i letošní výuku katolického náboženství. Přihlášky do příštího roku bude možno podávat k rukám otce Pavla, anebo ředitelů škol.

  Ohlášky 9. 6. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení a milí,

  Společné

  • Kněžské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci: letos budou ordinováni na kněze jen dva jáhni. Z moravských diecézí je to nejméně!
  • Vzpomínkové oslavy na kard. Lva Skrbenského z Hříště krátce zaznamenal Katolický týdeník v posledním čísle (24/2013, str. 2).

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při pontifikální mši svaté vybralo celkem na zrestaurování sochy Zmrtváchvstalého 14.057,- Kč. PBZ! V tuto chvíli je vybráno na daný účel 36,02% z celkové ceny.
  • V pondělí 17. června se mše svatá ruší kvůli tomu, že otec Pavel doprovází děti na školním výletě.

  Šumvald

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 950,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 847,- Kč. PBZ!
  • O této neděli přijme svatý křest Tomáš Korotwitschka.

  otec Pavel

  Ohlášky 09. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Školní výlet pro děti navštěvující výuku náboženství v pondělí 17. června 2013: Tentokrát vyrazíme do brněnského exploratoria, kde se děti zúčastní interaktivního programu o vzniku sluneční soustavy.
  Pasecké děti budou mít sraz u OÚ v Pasece v 7h, odtamtud je bude kyvadlově odvážet na nádraží v Újezdě paní Ing. Soňa Šlosarová mikrobuskem a buď pan Bolard nebo jeho paní. Děti ze Šumvaldu mají shromaždiště u kostela (socha sv. Jana Nepomuka na parkovišti) rovněž v 7h. Odtamtud je bude odvážet otec Pavel a pan Ing. Dušan Kyselý.
  Babičky a dědečkové, maminky a tatínkové budou srdečně vítáni na palubě.
  Pojedeme vlakem (OS 3626) na Olomouc, z Uničova odjíždí v 7:45, z Újezda v 7:53. V Olomouci budeme v 8:28 a přesedáme na vlak do Brna (9.07 - v Brně 10:42).
  Z hl. nádraží pojedeme šalinou rovnou na hvězdárnu. Program začíná v 11:30 a trvá 45 minut. Poté necháme děti něco nakoupit a přejdeme do blízkého kostela sv. Augustina, kde bude mše. Zbývá nám přibližně hodina volného času, kterou využijeme podle situace.
  Návrat rychlíkem 907 Špilberk (z Brna 15:18, v Olom. 16:51), z Olom. osobákem 3637 v 16:57, v Újezdě 17:32, Uničově 17:41.
  Cena: skupinová jízdenka na jednoho okolo 200,- Kč, 60,- Kč v hvězdárně na osobu, lístky na šalinu počítejme 20,- Kč na osobu, celkem tedy 280,- Kč na osobu. Děti zaplatí celkem po 180,- Kč, dospělý nepedagogický doprovod  celých 280,- Kč, zbytek doplatí farnost Paseka a farnost Šumvald.
  Pedagogický dozor: P. Pavel Hödl, SL.L. a Mgr. Tomáš Macoun.
  • 10. června uplyne 41 let od úmrtí biskupa českobudějovického ThDr. Josefa Hloucha.
  • Biřmovanci se setkají na pravidelné schůzce v sobotu 15. června od 16h na faře v Dlouhé Loučce.