Ohlášky 29. 09. 2013 (Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka)

  Nové ohlášky a pořad bohoslužeb k dispozici našich čtenářů. Zvláště upozorňuji na začátek výuky náboženství na ZŠ Paseka a ZŠ Šumvald.

  Společné

  • V sobotu 28. září 2013, o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, se konala druhá poprázdninová schůzka našich biřmovanců. Během ní bylo mj. oznámeno, že do Paseky zavítá 26. října pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
  • O první středě v měsíci, tj. 2. října 2013 navštívím se svatými svátostmi naše nemocné, tentokrát odpoledne, protože dopoledne budu služebně v Olomouci.
  • V sobotu 5. října 2013 se uskuteční další schůzka biřmovanců, na faře v Dlouhé Loučce, od 16h.
  • V našich farnostech zakončíme tzv. Rok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI., v neděli 24. listopadu 2013 o slavnosti Ježíše Krista Krále vyznáním víry, k němuž si z rozhodnutí arcibiskupa olomouckého máme přinést z domu kříž. Letos totiž slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže, nebo alespoň ten, který nosíme na krku.
  • Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu dle pořadu bohoslužeb. Povede je otec Pavel osobně. V důsledku toho pak bude odpadat kázání při mši svaté. Těm, kdo se pravidelně modlí svatý růženec, přislibuje Matka Boží mnohé milosti, mezi nimiž vévodí příslib, že takový její ctitel neumře bez Boží milosti.
  • Ke katolickému náboženství na našich školách: Hlavní náplní letošní výuky jsou biblické příběhy Starého a Nového zákona, které zpravidla vynikají poutavým a barvitým líčením. Děti se tedy budou mít na co těšit.
  • Z Nekrologia Arcidiecéze olomoucké: 13. září 2013 uběhlo 12 let od úmrtí významného tvůrce posvátné architektury Ing. Tomýše Černouška, jáhna olomoucké arcidiecéze. Mezi jeho díla vyniká např. poutní bazilika ve Zlatých Horách, anebo kaple sester kapucínek ve Šternebrku; 14. září 2013 jsme si připomněli  22 let od zesnutí arcibiskupa Františka Vaňáka; 28. září 2013 uplyne 35 let od úmrtí papaže Jana Pavla I.; 29. září 2013 si připomeneme celých 90 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a současně 27 let od úmrtí P. Stanislava Wariše, bratra otce Františka.

  Dodatečné ohlášky 39. týdne/ 25. týdne v liturgickém mezidobí

  Dodatečně zveřejňuji, po své dovolené, pořad bohoslužeb tohoto týdne. Děkuji za trpělivost.

  39. týden

  22. – 29. září 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 9.

  Neděle

  25. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františka Horáčka, celou rodinu Horáčkovou a na poděkování za uzdravení vnučky

  Šumvald

  9:30

  Za + Emila Lachnita, manželku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  ?

  23. 9.

  Pondělí

  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  24. 9.

  Úterý

  Úterý 25. týdne v liturgickém mezidobí

  ---

  ---

  ---

  25. 9.

  Středa

  Středa 25. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  18:00

  Za vnuka, pravnuka, prapravnučku a rodinu Koutnou, zvláště + Jiřího

  26. 9.

  Čtvrtek

  Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  výstav velebné svátosti, tichá adorace, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec – tajemství světla

  18:00

  mše sv.: Za MUDr. Zdenka Pastora

  27. 9.

  Pátek

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Paseka

  17:00

  Za * a + rodinu Zdražilovou, Zetkovou a  Janů

  28. 9.

  Sobota

  Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona česého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Šumvald

  9:30

  Za + Jaroslava Šenka, * manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela, * a + rodinu

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání

  29. 9.

  Neděle

  26. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Vepříka, manželku, pravnučku

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Kolarovičovy a manžela, za * a + rodinu

   

   

  Upozornění na skvělý sloupek o islámu

  P. Pavel Hödl na výpravě nad skalní město Petra, pod kopcem Har Haroun, kde je pochován Mojžíšův bratr ÁrónMoji milovaní,

  včera jsem se večer vrátil do své dlouholoučské "rezidence". Zážitků z Jordánska bylo mnoho. Nejvíce mě však znepokojovala všudypřítomná muslimská realita. Proto jsem uvítal moudrý sloupek Milana Glasera na stránkách Vatikánského rozhlasu, na který si Vás dovoluji upozornit.
  Ani nevíte, jak jsem si dnes vpoledne vychutnal zvuk našich křesťanských zvonů. Celý týden jsem totiž slýchal jen nahrané volání k modlitbě z reproduktorů minaretů.

  Milan Glaser: O islámu jinak 

  Ohlášky 08. a 15. 09. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • Připomínám, že jsou k dispozici přihlášky do katolického náboženství.
  • Od soboty 14. září do neděle 22. září 2013 pobírá otec Pavel řádnou dovolenou v Jordánsku. Arcibiskupství olomoucké opakovaně naléhá na to, že zaměstnanci, především kněží, mají povinnost, je-li to aspoň trochu možno, vyčerpat zákonnou dovolenou. Občas si mě totiž farníci dobírají, že mám boty toulavé.
  Mše svaté, pochopitelně krom nedělí, ruším. Výjimku tvoří jen mše svatá v paseckém sanatoriu 21. září 2013 ve 12:30, na níž bude zastupovat P. Antonín Pechal ze Šternberka.
  • V neděli 15. září 2013 bude zastupovat v našich kostelích P. Bohumír Vitásek z Olomouce.
  • V neděli 22. září bude zastupovat P. Gorazd Krušina, OPraem. ze Svatého Kopečka.
  • V sobotu 21. září 2013 se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci pouť děkanátu Šternberk, na niž nás srdečně zve Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

  Ohlášky 01. 09. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Společné

  • Na 6. září 2013 připadá první pátek v měsíci.
  • Připomínám, že jsou k dispozici přihlášky do katolického náboženství.

  Dlouhá Loučka

  • 1. září 2013, o slavnosti sv. Bartoloměje, apoštola, se při mši svaté vybralo celkem 2.402,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • 1. září 2013, o 21. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo celkem 1.300,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • 1. září 2013, o 21. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.551,- Kč. PBZ!

  otec Pavel 

  36. týden

  1. – 8. září 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 9.

  Neděle

  22. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou

  Šumvald

  9:30

  Za Emanuela Hubáčka, Angelu a syna Zdeňka

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  2. 9.

  Pondělí

  Pondělí 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Antonína Hniličku a rodiče

  3. 9.

  Úterý

  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  ---

  ---

  ---

  4. 9.

  Středa

  Středa 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  18:00

  Za dceru Alenku, vnuka a manžela, za spásu jejich duše s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  5. 9.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  výstav Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory a svátostné požehnání

  17:30 – 18:00

  svatý růženec

  18:00

   

  6. 9.

  Pátek

  Pátek 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Paseka

  17:00

  Za Jiřího Králíka a * rodinu

  7. 9.

  Sobota

  Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

  Paseka – sanatorium

  12:30

  8. 9.

  Neděle

  23. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence a rodiče

  Slavnost sv. Kunhuty, patronky naší farnosti

  Paseka

  11:00

  Za * a + občany (následuje výstav Te Deum a svátostné požehnání)

   

  Nové kategorie ve fotogalerii!

  Vážení čtenáři našich webových stránek,
  dovolte mi, abych vás upozornil, že do naší fotogalerie přibyla spousta nových snímků. Omlouvám se tímto, že dlouhé měsíce jste si žádné přírůstky nemohli prohlédnout.
  Otec Pavel 

  Ohlášky 25. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • Dnes se konají hody v Dolní Dlouhé Loučce. Přistoupí-li věřící katolík ke svátosti oltářní, pochoputelně ve stavu milosti, smí získat při návštěvě kostela plnomocné odpustky, pokud se pomodlí na úmysl papeže (např. Otče náš, Zdrávas a Věřím v Boha).
  • Přihlášky do nepovinného předmětu náboženství ve školním roce 2013/2014 jsou k dispozici u východu z našich kostelů.

  Dlouhá Loučka

  • 18. srpna 2013, o 20. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.267,- Kč. PBZ!
  • Odpoledne se koná svátostné požehnání ve 14h.
  • Byla pořízena vodoměrná šachta pro místní faru.

  Ohlášky 18. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Následují sktuální ohlášky:

  Společné

  • Dnes se koná pouť v Uničově ke cti Panny Marie Nanebevzaté.
  • O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ukončil na pokyn věčného Veleknze svou službu na zemi P. Mgr. Josef Švéda, nám milý kněžský spolubratr v děkanátu. Zádušní mše svatábude slavena v pátek 23. srpna 2013 nejprve ve farním kostele v Bohuňovicích v 10:30 a následně v Klášterci (u Šumperka) v 15h, kde bude uloženo jeho tělo ho rodinného hrobu ke slavnému vzkříšení.
  • Děkuji farníkům za to, že mě provázali během duchovních cvičeních svou modlitbou.

  Ohlášky 11. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  • Dnes se koná pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.
  • Příští neděli se koná pouť v Uničově ke cti Panny Marie Nanebevzaté.
  • Protože je slavnost Nanebevzetí Panny Marie zasvěceným svátkem ve všeobecné církvi, vynasnažme se tohoto dne, nebo alespoň v předvečer, účastnit se mše svaté (viz vigiliární eucharistická bohoslužba v Šumvaldě), i když nejsme v českých zemích vázáni ve svědomí. Totoéž platí i o svátečním odpočinku.
  • Dnes odpoledne odjíždí otec Pavel na duchovní cvičení do Lomce u Vodňan a vrací se v sobotu 17. srpna vpoledne. Myslete na svého kněze, aby načerpal do dalšího školního roku dostatek duhovních sil. Děkuji.
  V této souvislosti nepřehlédněte, prosím, drobných změn v pořadu bohoslužeb. V případě nouze se laskavě obracejte na farní úřad do Šternberska.

  Dlouhá Loučka

  • 4. srpna 2013, o 18. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.076,- Kč. PBZ!
  Ve středu 7. srpna 2013 proběhla v Dlouhé Loučce úspěšná kontrola projektu "obnova zdí okolo farního kostela" ze strany Státního zemědělského intervenčního fodnu.
  • V sobotu 17. srpna 2013 se rozloučíme při pohřební mši svaté ve 14h s panem Karlem Axmannem z Dlouhé Loučky. Poté bude jeho tělo uloženo ke slavnému vzkříšení na místním hřbitově. Ať odpočívá v pokoji.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka bude prožívat v neděli adorační den. Po mši svaté v 7:45 otec Pavel vystaví velebnou svátost. Ve 14h P. Pavel uzavře moderovanou adorací (bude trvat déle než obvyklé svátostné požehnání, zhruba jednu hodinu). Ochotní farníci ať se velkoryse zapíší do adoračních stráží do připraveného tiskopisu. I na našich vytrvalých modlitbách záleží duchovní blaho naší arcidiecíze, jakož i naší farnosti. Otec Pavel minulý rok musel adorovat tři hodiny v kostele sám, protože se nenašlo dost lidí, kteří by se přišli pomodlit. Za své farníky adoroval rád. V neděli dopoledne je ale otec Pavel jako ostatní faráři na bohoslužbách a není v jeho moci být současně na dvou místech a své farníky zastoupit. Připomínám, že adorační den je nástroj posvěcení naší arcidiecéze, který už před dlouhými lety nařídil svou autoritou otec arcibiskup. Vyjděme vstříc jeho požadavku.

  Kolekce devatenácti obrazů z rodinného majetku Skrbenských

  Kolekce rodových obrazů SkrbenskýchMilí farníci,

  s potěšením jsme obdrželi zprávu od pana Radka Polácha z Muzea Novojičínska, že bylo identifikováno 19 obrazů ze zkonfiskovaného majetku Hanse Skrbenského v Krásném Březně. Zmiňovaná kolekce byla umístěna také na zámku v Horní Dlouhé Loučce, kde pan kardinál Lev trávil na odpočinku poslédní léta svého života. S laskavým dovolením pana Polácha zveřejňujeme na ukázku jeden obraz. Obraz od 19. století určitě prošel těmito místy: Hukovice - Dřevohostice - pražské arcibiskupství - olomoucké arcibiskupství - Horní Dlouhá Loučka - Krásné Březno.
  Obrazy mohly být identifikovány i díky tomu, že byly zachyceny na dobových snímcích kardinálovy pracovny.

  otec Pavel