Církevní "restituce". Přečetli jsme: P. Josef Koláček

  Tentokrát jsme za Vás přečetli rozjímavou báseň českého jezuity, žijícího v Římě, P. Josefa Koláčka, v níž glosuje současnou diskusi o tom, zda stanovená výše finančního odškodnění je dostačující. Odkazujeme na internetový článek.


  Třiatřicáté výročí Fatimy


  Kolik stojí jeden den ve vězení?

  Kolik stojí týden ve vězení?

  Kolik rok a kolik desítky let?

  Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení?

  Kolik stojí 42.763 let v komunistických vězeních. ČSR?

  Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice

  v rozmezí let 1950-1968.

  Před půlnocí z 13. dubna

  (byl to 33. výroční den  zjevení P. Marie ve Fatimě)

  Byly všechny mužské kláštery přepadeny

  2. 500 řeholníků bylo násilně odvezeno

  ozbrojenými estébáky, esenbáky a komunistickými milicionáři

  a zároveň všechen jejich majetek byl zabaven.

  Zůstalo jim jen to, co měli na sobě.

  Na svátek Povýšení sv. Kříže, 14. září 1950

  bylo podobně likvidováno na 10.000 řeholních sester.

  Jenom den po zářijovém výročním dnu fatimského zjevení.

  Když během Pražského jara v roce 1968

  představení jednali s Dubčekovou vládou

  o obnovení řeholního života v komunitách,

  naráželi na rozpaky až odpor.

  Tehdy vznikl nápad spočítat, kolik let strávili řeholnící a řeholnice

  v komunistických vězeních ČSR.

  Ačkoliv již téměř třetina z nich v údobí 1950 - 1968 zemřela,

  zbývající dvě třetiny t.j. asi 8.200 řeholníků a řeholnic

  strávilo ve vězení oněch 42.763 let.

  Kolik to stojí? Dá se to vůbec vyčíslit?

  A  to byla pouze malá část katolické církve v ČSR.

   

  Kolik stojí život 32 letého kněze Jan Buly?

  Popraven  ve jménu ČSR v Jihlavě 20.května. 1952.

  Kolik stojí život 39 letého kněze Václava Drboly?

  Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

  Kolik stojí život 40 letého kněze Františka Pařila

  Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

  Kolik stojí život 38 letého sedláka Františka Kopuletého?

  Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

  Kolik stojí život 50 letého sedláka Jaroslava Melkuse?

  Popraven ve jménu ČSR  28. 3. 1953.

  Kolik stojí život  20 letého Drahoslava Němce?

  Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

  Kolik stojí život 57 letého  Antonína Plichty?

  Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

  Kolik stojí život  22 letého Antonína Plichty?

  Popraven ve jménu ČSR 3. července 1951.

  Kolik stojí život 22 letého Stanislava Plichty?

  Popraven ve jménu ČSR 23. května 1953.

  Kolik stojí život 46 letého Gustava Smetany?

  Popraven ve jménu ČSR 28. března 1952.

  Kolik stojí život 34 letého Antonína Škrdly?

  Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

  V rámci této akce StB „Babice“ bylo po loutkovém procesu

  jako v březnovém procesu s deseti opaty a provinciály,

  kdy ÚVKSČ předem stanovil výši trestů,

  tak i zde se nerozhodovalo o trestech při procesu,

  to vše už bylo předem rozhodnuto na sekretariátech KSČ -

  následujícího roku odsouzeno více než sto osob -

  z toho 11 k trestu smrti; čtyři další zemřeli ve vězení.

  V rámci této akce StB byli občané odsouzeni

  na více než 1375 let těžkého žaláře,

  kromě toho byly postiženy rodiny odsouzených

  zabavením všeho majetku a vystěhováním

  A to je pouze „pars pro toto“.

   

  Co všechno je zapsáno anděly v Knize života

  z ostatních českých a moravských diecézí?

   

  P. Jan Bula byl v roce 1990 plně rehabilitován, opět ve jménu ČSR

  naprosto nevinen, ale přesto popraven ve jménu ČSR.

  V březnu 2004 brněnský biskup Vojtěch Cikrle

  zahájil proces blahořečení Božího služebníka Jana Buly.

   

  Ti všichni dojdou spravedlnosti,

  a budou oslaveni až před Božím soudem.

  A my to jednou uvidíme.

  +    +    +

  sv. Jana Boska 2012

  Josef Koláče