Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Ohlášky 18. 6. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 16. červen 2017

Společné

Po mši svaté jste zváni do místní školy na oběd a přátelské posezení.


Dlouhá Loučka

Mše svatá ze slavnosti Narození Jana Křtitele (za účasti farníků ze Stříteže nad Ludinou a Jindřichova)

bude v sobotu v 9 hodin v kostele sv. Bartoloměje.


Sbírky: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 2.615 Kč, rekviem za + Martu Peikertovou: 2.190 Kč. Pán Bůh zaplať.


Šumvald

Setkání dětí a rodičů po 1. svatém přijímání bude v pondělí 19. 6. 2017 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.


Mše svatá na ukončení školního roku bude v pátek 23. 6. 2017 ve 12:50 v kostele sv. Mikuláše.


Sbírky: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 7.200 Kč, rekviem za + Ludmilu Fidrovou: 3.200 Kč. Pán Bůh zaplať.


Paseka

Sbírka minulou neděli (poutní mše sv. na Karlově): 4.083 Kč. Pán Bůh zaplať.


18. – 25. června 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

    18. 6.

 

neděle

11. Neděle v mezidobí

Dlouhá Loučka

10:30

Na poděkování za 50 let života

 

s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

do dalších let

19. 6.

pondělí

  Pondělí 11. týdne v mezidobí

 Dlouhá Loučka

17:00

 

20. 6.

úterý

Úterý 11. týdne v mezidobí

---

---

                            ---

21. 6.

středa

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

 

            ---

 

 

        ---

 

---

22. 6.

čtvrtek

 

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí    

 

            ---

 

        ---

---

23. 6.

pátek

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO

SRDCE JEŽÍŠOVA

       Šumvald

 

12:50

 

 

        Paseka

16:00

 

24. 6.

sobota

 

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA

KŘTITELE       

 

Dlouhá Loučka

 

9:00

 

Sanatorium - Paseka

12:30

 

25. 6.

 

neděle

12. Neděle v mezidobí

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

Paseka

11:00

S prosbou o dar víry a zdraví


18. – 25. června 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

18. 6.

 

neděle

11. Neděle v mezidobí

Dlouhá Loučka

10:30

Na poděkování za 50 let života

 

s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

do dalších let

19. 6.

pondělí

    Pondělí 11. týdne v mezidobí

 Dlouhá Loučka

17:00

 

20. 6.

úterý

Úterý 11. týdne v mezidobí

---

---

---

21. 6.

středa

 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

 

---

 

 

         ---

 

 

---

22. 6.

čtvrtek

 

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí    

 

---

 

---

 

---

23. 6.

pátek

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO

SRDCE JEŽÍŠOVA

Šumvald

 

12:50

 

 

Paseka

16:00

 

24. 6.

sobota

 

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA

KŘTITELE       

 

Dlouhá Loučka

 

9:00

 

Sanatorium - Paseka

12:30

 

25. 6.

 

neděle

12. Neděle v mezidobí

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

Paseka

11:00

S prosbou o dar víry a zdraví

 

Farní rada 2017

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pondělí, 24. duben 2017
 
Farní rada pracuje v tomto složení:

P. Ladislav Sovadina, administrátor

 

DLOUHÁ LOUČKA:


Pastorační rada:

Vlasta Horáčková, Dagmar Kropáčová, Jan Olič, Jaroslav Skopalík


Ekonomická rada:

Jiří Hubáček, Jan Pekárek, Jaroslav Skopalík

 

ŠUMVALD:


Pastorační rada:

Žofie Čurdová, Dušan Kyselý, Marie Maitnerová, Petra Niklová


Ekonomická rada:

Hynek Filip, Edita Heinzová, Dušan Kyselý

 

PASEKA:


Pastorační rada:

Břetislav Bolard, Ondřej Kolář, Marie Korotwitschková, Jan Orság


Ekonomická rada:

Jaroslav Hájek, Václav Lolek, Rostislav Orság

 
 

Představení nového duchovního správce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 15. červenec 2016
9580_Sovadina

Milí farníci, bratři a sestry!

Konečně se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek o sobě. Mé jméno je Ladislav Sovadina. Narodil jsem se 11. 6. 1967 v Přílepech u Holešova. V této vesnici na úpatí Hostýnských hor jsem pak prožil bezmála třicet let. Žijí tam moji rodiče a bratr s rodinou. První čtyři roky základní školy jsem absolvoval v Přílepech, další čtyři v Holešově. Poté jsem studoval na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě Gottwaldově. Maturoval jsem v roce 1985. Na vojně jsem byl ještě klasicky na dva roky ve Stříbře. Poté jsem pár let pracoval v různých oborech, ale zásadní bylo strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu NC strojů v Tajmac-ZPS Zlín. Důležitý v mém životě byl rok 1999, kdy jsem se, zejména kvůli práci, přestěhoval do Otrokovic. Tam se odehrálo vše podstatné, co mě nasměrovalo na duchovní cestu.

Celý článek...
 

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Kázání při svatební mši svaté novomanželů Ullmannových ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce (16. dubna 2016 - 11h)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 17. duben 2016
Vážení svatební hosté, milý Martine a Adriano!
Velký církevní otec Tertulián na přelomu 2. a 3. století. Když očekával blízkou mučednickou smrt, napsal své milované ženě vyznání. Tato óda se ovšem dá zevšeobecnit na každé manželství, do kterého lidé vstupují s upřímností:
Jak bych jen mohl vylíčit štestí manželství sjednoceného s církví… Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou naději, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě… Žádné rozdělení v duchu ani v těle. Tam, kde je jen jedno tělo, je také jen jeden duch.
V knize, která shrnuje celé katolické učení, v Katechismu se dočteme, že nebe je společenstvím, společenstvím života a lásky s Nejsvětější Trojicí, s Pannou Marií, s anděly a všemi blaženými (srov. KKC 1024). Nebe se tedy nevyznačuje žírnými zelenými palmami, vydatnými vodopády a pohádkovým zpěvem ptactva; nebem je právě proto, že jsme tam spolu.
Celý článek...
 

Pastýřský list – pozvání na světový den mládeže v Krakově 2016

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 28. únor 2016
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě v tomto roce Vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže právě do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte i mimo bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry.
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je taky povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho přátelé. Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života každého pokřtěného. Rád bych vyzval každého z Vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte. Jestli společenství máte, ale nelíbí se Vám, obnovte ho především tím, že tam přinesete to, co tam chybí, že tam přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a pomocí.
Celý článek...
 

Homilie při „půlnoční“ čtvrtek 24. prosince 2015 (Dlouhá Loučka 20:00 - vigilia; Šumvald 21:30 – in nocte; Paseka 23:00 – in aurora)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 30. prosinec 2015
Bůh má v lidech zalíbení
Lidé dobré vůle!

Úvod

Tohoto obratu užili poprvé v dějinách andělé prozpěvující nad Betlémem. Svatý evangelista Lukáš to zapsal: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“  (2,14) Kdo jsou těmi lidmi? Patříme mezi ně i my? Zcela určitě.
Český překlad nás poněkud svádí: lidmi dobré vůle, jimž Boží poslové oznámili pokoj, se totiž mohou rozumět jen dobrodinci, kteří si všelijakým odříkáním, milodary, dobrými skutky, za cenu značného vypětí, vydobyli společenské uznání, a tak získali ostruhy. Co ale sděluje původní, řecké znění? Naprosto zřetelně oznamuje, či lépe řečeno zvěstuje: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.“ následuje křišťálově jasné sdělení, „Bůh v nich má zalíbení.“
Celé, celé lidské pokolení je tedy do tohoto pozdravu zahrnuto, včetně nekřesťanů, světci i hříšníci. Všemohoucí má zalíbení v každém člověku. Ještě dříve než jsme si od něj mohli cokoli zasloužit či vysloužit, zahořel k nám láskou. (Staroslověnská bohoslužba přímo věnčí našeho Boha nezvyklým přídomkem: „člověkoljubec“, doslova milovník člověka. Pro nás Moravany, duchovní dědice sv. Cyrila a Metoděje, je to jistě zajímavé zjištění.)

Poselství lidskosti pro všechny

Vyjdeme-li, moji milí, z této skutečnosti, je třeba uznat, ba vyznat, že Vánoce jsou svátkem člověka, lidstva, jakož i lidskosti.
Celý článek...
 

Homilie o slavnosti patronky farního chrámu v Pasece neděle 6. září 2015 v 11h

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 06. září 2015
Biblické perikopy:
Jdt 8,2-8
Ž 34,2-11. Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina.
Kol 3,12-17
Mt 19,3-12
Manželství jako vzájemná pomoc ke svatosti

Milí farníci, bratři a sestry!

Úvod

O slavnosti naší svaté patronky bych vám rád představil život její a jejího chotě a pokusil se vystihnout jejich společný odkaz především pro manžele v naší farnosti.
Dobové poznámky
Roku 919 vzniká nový státní útvar, tzv. Východofrancká říše, sousedící s českým státem. Kvůli udržení pokojných vztahů jí přemyslovská knížata odváděla poplatek. Východní Franky byly složeny především z vlivných germánských kmenů.
O spolupráci Čechů s jejich většími východními sousedy svědčí i bitva u Lechu (10. srpna 955), při níž císař Ota I. Veliký s naším knížetem Boleslavem porazili Maďary.
Soudobé gotické umění se silně vrací k antickým vzorům, říkáme mu ottonská renesance.
Církev v tomto období uvádí do běhu, především v mnišském prostředí, velkolepou reformu. Roku 910 byl založen v Cluny klášter. Západní hierarchie usiluje o to, aby omezila vměšování světských panovníků do svobod církve, známý je v tomto ohledu především boj o investituru.
Roku 973 došlo k založení pražského biskupství. Do té doby bylo dané území součástí biskupství řezenského. Od této chvíle spadala Praha církevně pod autoritu mohučského arcibiskupa. (Tento stav se změnil až roku 1344.)
Po roce 907 už neexistuje Velkomoravská říše a správa moravské diecéze prakticky nefunguje.
Papežský stolec tehdy neměl v Evropě takovou váhu jako dnes. Samotní papežové se museli mocným rodům zavděčovat.
Do této vznešené, syrové a bouřlivé doby se narodil svatý manželský pár Jindřích a Kunhuta.
Celý článek...
 

Kázání o 20. neděli v liturgickém mezidobí

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pondělí, 17. srpen 2015
Ukázka mešních diptychůZaslechnout jméno svých drahých zesnulých při liturgii! S touto touhou se setkáváme odnepaměti. Stejně jako dnes, i v minulosti okolo této zvyklosti probíhala vcelku bouřlivá diskuse…
Do eucharistické bohoslužby byly ve starověku převzaty z běžného občanského prostřetí tzv. diptychy. Šlo o tabulku určenou k zapisování jmen, vyrobenou z různých vzácnějších surovin, která se dala vpůli ohnout, jak již název řeckého původu nasvědčuje, a uzavřít.
Počátkem šestého století jsou již povinnou součástí liturgie na Západě. Duchovní do nich vpisovali jména těch, kdo přinášeli své dary k mešní oběti a pro chudé, později i význačných osobností, jako byli zesnulí zakladatelé kostela či štědří dárci, biskupové sousedních diecézí a římský papež. Uvádět jména vynikajících kněsťanů, kteří již zesnuli v pokoji Kristově, při liturgii se rovnalo samotnému svatořečení. Recitací jmen se vlastně dávala najevo všeobecnost a jednota církve v mnohosti a rozmanitosti jejich synů.
Nejdříve tato jména čítával jáhen nebo jiný klerik, nikoli kněz, a to pravděpodobně při obětování. Teprve v pozdějších dobách byla jména recitována při samotné eucharistické modlitbě knězem v přímluvách (v našem římském obřadě jde o statě začínající slovy Memento čili Pamatuj).
Celý článek...
 

Kázání P. Pavla Hödla o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v bazilice na Svatém Kopečku (sobota 15. srpna 2015, 18h, tzv. ostatková pouť)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pátek, 14. srpen 2015
Maria VesperbildMoji drazí, bratři a sestry, poutníci!


Je nám tu dobře

Před sedmi lety se mi naskytla, vpředvečer této slavnosti, nevšední podívaná: Jako novokněz jsem zavítal do jednoho poutního místa ve švábském Bavorsku - Maria Vesperbild. (Myslím, že má tato svatyně pro tamější katolíky podobnou váhu jako náš Svatý Kopeček. Ve srovnání s touto skvostnou bazilikou jde o menší kostelík.)
Již zapadlo Slunce. Poutníci zažehli své lampičky a seřadili se do dlouhého pestrého průvodu. Maria VesperbildOpravdu celé rodiny, od mrňat v kočárcích přes dospívající mládež po kmety a stařenky, svorně obcházely za zvuku modlitby po pahorcích okolo svatyňky.
Bylo cítit, že je jim u nebeské Matky dobře. Tolik si přeji, aby i naše moravské rodiny byly zbožné a zakoušely, jak dobře je u Panny Marie!

Terra dedit fructum suum

V nemálo zemích je zvykem o této slavnosti žehnat květiny, všelijaké plodiny či bylinky. Takové bohoslužby jsou doloženy už v 9. století; na území dnešního Německa vlastně vytlačily pohanské rituály Germánů v době žní. Později se jimi proslavili františkáni a kapucíni.
Obřad se dříve konával neobyčejně slavnostně, těsně přede mší svatou, s kropením i okuřováním.
Kněz přednášel či předzpěvoval starozákonní žalm:
Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu (…) V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, velmi jsi ji obohatil. Boží strouhou se hrne voda, lidem nachystals obilí. takto jsi zemi připravil: zavlažils její brázdy, rozmělnils její hroudy, zkypřils ji dešti, požehnals tomu, co vyrašilo. Rok jsi korunoval svou dobrotou, kudy jsi prošel, prýští hojnost. (…) Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím: ozývají se jásotem a zpěvem.
Toto díkůvzdání ukazuje, jak znamenité účinky má požehnání v otevřené duši člověka a jak ohromné je působení Boží milosti v životě Panny Marie. Když se požehnané semínko zasadí, pečlivě zalévá a nechá růst, přináší velký užitek. Maria je rolí, v níž se uchytily všechny ctnosti. Je sice zahradou panenskou - uzavřenou, ale díky Boží milosti také mateřskou - úrodnou. Ona je kořenem Jesse, z něhož vyrazil „požehnaný plod“, Boží Syn.
Žehnání bylinek o Nanebevzetí je spojeno s žehnáním semínek a zrní o svátku Narození Panny Marie, 8. září. Nedivme se tomu: Semeno, které do Mariina srdce zasel Bůh při zvěstování, opravdu přineslo užitek – vykoupení a naději na spásu.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 10