Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Olomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 18. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci na první fázi opravy Olivetské zahrady ve výši 47.150 Kč, která se nachází ve venkovním výklenku na jižní straně farního kostela. Vřele děkujeme.
 

Ohlášky 22.05.2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 21. květen 2016
Milí farníci!

Zveřejňuji nové ohlášky s pořadem pohoslužeb a farním věstníkem.

Společné

• Příští sobotu, 28. května 2016, se koná na faře v Dlouhé Loučce od 17h setkání biřmovanců.
• O příští neděli začínají v našich farnostech lidové misie pod vedením P. Pavla Kavce. Plodné prožité tohoto času milosti!

Dlouhá Loučka

• O slavnosti Seslání Ducha svatého, v neděli 15. května 2016, se při poutní mši svaté v Plinkoutě vybralo na církevní školy celkem 1.715 Kč. Celá částka byla odeslána na stanovený účet.
• Dnes odpoledne se koná od 17h svátostné požehnání v trojiční kapličce.
• V minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.
Celý článek...
 

Podpora Olomouckého kraje při restaurování varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pátek, 13. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Šumvald dotaci na restaurování a opravu varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016 ve výši 150 tisíc Kč, za což mu upřímně děkujeme.
 

Krátké shrnutí k dějinám lidových misií v Šumvaldu a Pasece

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 08. květen 2016

1. Paseka

Svaté misie proběhly v naší obci, nejspíše poprvé, roku 1864 (od 29. října do 8. listopadu). Dávali je redemptoristé P. Josef Arnold, P. Adalbert Drick, P. Martin Maria Durnwalder a P. Clemens Wlasák. Tzv. renovace této misie se konala roku 1865 (od 18. do 23. listopadu) pod vedením Venceslaa Göldnera, Franze Xavera Brosche a Johannesa Evangelisty Aschbachera.
Další misie se uskutečnily v jubilejním roce 1900 (od 11. do 18. listopadu) pod vedením redemptoristů z Hory Matky Boží u Králík P. Jacoba Wiesera a P. Josefa Segerleho. Ke svatému přijímání tehdy přistoupilo 879 osob. Podle uvedené kroniky byl při této příležitosti uvit také jakýsi misijní věnec, který slavnostně nesl představený obce Josef Zieger od svého domu až ke kostelu, kde byl posvěcen. Události přihlíželi pan děkan Brixel ze Šternberka, P. Gerich a Ulrich, jakož i P. Timmel z Újezda. Účast měla být „chvályhodná“ a kostel plný. Potěšující podle kronikáře byla účast všech mužů. Všechny náklady nesl farář.
Další misie se v Pasece odehrála od 21. do 28. dubna 1907, vedli ji svitavští redemptoristé P. Andreas Kössler a P. Ignác Hemmelmayr z Lince. Návštěvy kázání byly ve dne horší, večer velmi dobré. Svaté přijímání přijalo něco přes 600 farníků. Mnozí (asi 150) ovšem nepřijali ani jednou svaté svátosti, protože krátce před tím byli u přijímání velikonočního.
Další, sedmidenní misie vedli v naší vsi v roce 1915 (30. května až 6. června) opět odzkoušení otcové z Králík, P. Wieser a P. Milischka. Účast lidu byla průměrná a podle kronikářova hodnocení se jednalo o „fiasco“. Ze 1.477 katolíků se vyzpovídalo „jen“ 490, Eucharistii přijalo 610 osob, k tzv. generálnímu přijímání přistoupilo jen 10 mužů. Školní mládež dostala kvůli údajně drzému chování, hlavně pošťuchování během generálního svatého přijímání, zvláštní důtku. Do obličeje se kluci měli vysmívat misionáři Wieserovi, který je napomínal. Na tzv. stavovská kázání docházela jen polovina paseckých žen, což duchovní správce trpce nesl. Obsahem těchto kázání je totiž také důrazné povzbuzení, aby matky náležitě vychovávaly své děti k víře a počestnosti). Hlavně ranní kázání bývala špatně navštěvována. Kronikář poznamenal, že polovina obyvatel svaté misie přímo „ignorovala“.
Celý článek...
 

Pozvánka na projekci dokumentárního filmu o slovenských misiích v Hondurasu a besedu s misionářem

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 30. duben 2016
Slovenská misie v HondurasuI malé národy mohou být prospěšné světu.

Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka zve veřejnost do místního kina na promítání dokumentárního filmu o slovenských misiích v Hondurasu s následnou besedou se slovenským misonářem P. Pavlem Kavcem z Misijní kongregace sv. Vincence, která se uskuteční v úterý 31. května 2016 od 18:30.
Vstupné je dobrovolné.
 

Výběrové řízení na technického administrátora šternberského děkanátu

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pondělí, 25. duben 2016
Děkanát Šternberk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa TECHNICKÉHO ADMINISTRÁTORA (-KY ) DĚKANÁTU ŠTERNBERK
Požadavky:
- SŠ vzdělání
- práce na PC (MS Word, MS Excel)
- spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování
- řidičský průkaz sk. B
Náplň práce:
Celý článek...
 

Rodák z Dlouhé Loučky – P. Gero Franz Kotschy zesnul

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 20. duben 2016
P. Franz Gero Kotschy (+2016)Franz Kotschy se narodil 16. února 1936 v Dolní Dlouhé Loučce. Jeho rodiče Alois a Anna byli rolníci. Od roku 1942 navštěvoval místní lidovou školu. V říjnu 1946 byla jeho rodina vysídlena do Západního Německa. Utečenecký transport zamířil do Miltenbergu. Na tomto místě dokončuje Franz základní vzdělání. V září 1949 přichází do Freystadtu, do přípravného semináře františkánů a po roce studia se stěhuje do Bamberku, ke známému františkánskému kostelu sv. Jakuba, tam zdolá roku 1958 i maturitní zkoušku.
7. září 1958 je v Dietfurtu přijat jako novic do bavorské františkánské provincie a obdrží jméno Gero. O rok později studuje filozofii a teologii na řádové vysoké škole u Svaté Anny v Mnichově. Provinciál Tharsicius přijal 9. září u Svatého Jakuba v Bamberku jeho slavnou profesi. Světicí biskup Johannes Neuhäusler jej vysvětil 29. července 1963 u Svatého Gabriela v Mnichově na jáhna a 9. srpna 1964 na kněze. 16. srpna 1964 celebroval primiční mši svatou v Miltenbergu. Po pastorační službě u Svaté Anny vypomáhá v kláštěře Altstadt in Hammelburg. Odtud přechází do Ingolstadtu, kde slouží jako kazatel a zpovědník. Od září 1967 do srpna 1971 působí jako kaplan v Klosterfeldu a vede zdejší členy třetího řádu sv. Františka. Následně se stává duchovním správcem poutního místa v Dettelbachu a učitelem náboženství.
Celý článek...
 

Kázání při svatební mši svaté novomanželů Ullmannových ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce (16. dubna 2016 - 11h)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 17. duben 2016
Vážení svatební hosté, milý Martine a Adriano!
Velký církevní otec Tertulián na přelomu 2. a 3. století. Když očekával blízkou mučednickou smrt, napsal své milované ženě vyznání. Tato óda se ovšem dá zevšeobecnit na každé manželství, do kterého lidé vstupují s upřímností:
Jak bych jen mohl vylíčit štestí manželství sjednoceného s církví… Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou naději, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě… Žádné rozdělení v duchu ani v těle. Tam, kde je jen jedno tělo, je také jen jeden duch.
V knize, která shrnuje celé katolické učení, v Katechismu se dočteme, že nebe je společenstvím, společenstvím života a lásky s Nejsvětější Trojicí, s Pannou Marií, s anděly a všemi blaženými (srov. KKC 1024). Nebe se tedy nevyznačuje žírnými zelenými palmami, vydatnými vodopády a pohádkovým zpěvem ptactva; nebem je právě proto, že jsme tam spolu.
Celý článek...
 

IX. putovní ministrantský tábor - do Terchové (11. - 14.07.2016)

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 13. duben 2016
VIII. putovní arcidiecézní tábor ministrantů - Křemešník s otcem biskupem Pavlem PosádemMilí ministranti, IX. putovní tábor ministrantů olomoucké arcidiecéze bude letos opět na Slovensku. Budeme bydlet v Domě sv. Josefa v Terchové. Tábor je určen pro kluky od 4. třídy. Sraz v pondělí 11.07.2016 v 915 na vlakovém nádraží ve Val. Meziříčí (další nástupní místa: Zlín – 815, Štípa – 830, Hošťálková – 850). Návrat: čtvrtek 14.07.2016 v 1630 do Val. Meziříčí (1730 Zlín). Cena: 1.500 Kč. Kvůli cestě do zahraničí bude nutné mít s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Doprava: autobusem. Doprovod budou zajišťovat P. Karel Hořák z Hošťálkové, P. Martin Vé-voda z Velkého Ořechova, P. František Sedláček ze Štípy, P. Pavel Hödl a P. Stanislav Zatloukal z Francové Lhoty, bohoslovec Josef Hovád z Říkovic, Vojta Hýbl z Drahotuš a kuchařky z Lidečka. Kontakt: P. Martin Vévoda - 739 245 937, P. Karel Hořák - 737 400 330. http://ministranti.info/leto-2016/putovni-tabor/

docx Přihláška ke stažení  
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 12