Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Ohlášky 26.06.2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 25. červen 2016
Milí farníci!

Zveřejňuji nový pořad bohoslužeb s ohláškami.

Společné

• O slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, se věřícím doporučuje zúčastnit se mše svaté.
• V pátek 1. července 2016 přebírá v 10:30 farnosti Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka P. Ladislav Sovadina. P. Pavel Hödl zůstává na faře do středečního rána 6. července 2016.
Celý článek...
 

Zvony - jubilanti ve věži farního kostela sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 15. červen 2016
Ve věži farního kostela v Dlouhé Loučce se nacházejí dva gotické zvony, což je každopádně jedinečné: jeden z roku 1516 o průměru 110 cm a výšce 103 cm, druhý z roku 1517 o průměru 90 cm a výšce 84 cm; první z nich tedy letos slaví 500 let, na druhý připadne půltisící výročí rok příští. Jak je ale možné, že zvony jsou patrně starší než celá renesanční věž, do níž jsou zavěšeny? Oba pocházejí ze souboru deseti rekvírovaných zvonů, které získal po skončení druhé světové války farní úřad ve Šternberku. Podle vyjádření úřadu v Dlouhé Loučce, jenž se jako jediný z bývalého šternberského a budišovského okresu přihlásil na výzvu ze Šternberka, šlo o původní rekvírované zvony. To je ale při zkoumání dostupných pramenů velmi nepravděpodobné. Kde měly svůj domov tyto zvony, to se už nejspíše nedovíme.
Dodávám ještě, že ve věžičce nad kněžištěm, tzv. sanktusníkové, je zavěšen menší zvon, ale bez srdce.
Svěcení zvonů řadíme mezi pouhé svátostiny. Přesto k těmto hudebním nástrojům chovali křesťané vždy, hlavně ve středověku, hlubokou úctu, téměř jako k živým bytostem. Rozhodně nejde jen o jakýsi funkční, dorozumívací prostředek.
Dle starého Římského pontifikálu, který byl naposledy vydán roku 1962, byly svěceny samotným biskupem! Při neobyčejně slavnostním obřadu byly nejprve přednášeny vybrané žalmy, skrze které jako by zvon naléhavě promlouval, ba přímo se přimlouval: „Bože, vyslyš mou modlitbu. – Volám k Bohu Nejvyššímu. – Povstaň, má slávo, povstaň, harfo a citero, ať jitřenku vzbudím. – Ať tě chválí všechny národy, Bože. – V den svého utrpení k tobě volám.“ Také se recitoval slavný pohřební žalm De profundis – Z hlubin duše. Všechny vybrané starozákonní chvalozpěvy vlastně dokládají, při jakých příležitostech se zvonů užívá, od těch nejradostnějších po ty nejsmutnější, jako jsou války, ničivé přírodní pohromy a loučení se zesnulými.
Celý článek...
 

Ohlášky 19.06.2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 18. červen 2016
Milí farníci!

Zveřejňuji další ohlášky s pořadem bohoslužeb.

Společné

• V sobotu 25. červen 2016 bude udíleno od 9:30 kněžské svěcení v olomouckém dómě.
• V sobotu 25. června 2016 se koná poslední předprázdninové setkání biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce.

Dlouhá Loučka

• O 11. neděli v liturgickém mezidobí, 12. června 2016, se při mši svaté vybralo celkem 850 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Při Noci kostelů navštívilo náš farní kostel 155 osob. Díky všem, kteří se do jeho pořádání zapojili.
• Při nedělní mši sv. 26. června 2016 přijmou při farní bohoslužbě svátost manželství novomanželé Kreuzigerovi. Tato mše bude slavena až v 11h.
Celý článek...
 

Varhany Šumvald: Podpora Ministerstva kultury České republiky

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 31. květen 2016
Ministerstvo kultury České republikyVarhany ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě se opravují i díky podpoře Ministerstva kultury České republiky z programu pro Obce s rozšířenou působností.
Děkujeme.
 

Přeložení dlouholoučského faráře a nástup nového duchovního správce

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 11. červen 2016
Vážení a milí farníci, pravidelní i nepravidelní návštěvníci našich úředních webových stránek!
V neděli 5. června 2016 jsem spolu s Vámi v Dlouhé Loučce poděkoval Pánu Bohu za 10 let kněžství. Zároveň jsem poděkoval za 6 krásných roků v našich třech farnostech, které mi byly otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem svěřeny.
Když mi při mém nástupu předávál při nedělní mši svaté květiny pan Jaroslav Skopalík, poblahopřál mi sklesle: "Tak to s námi, důstojný pane, vydržte." Farníci byli spíše rezignovaní a scházelo jim zdravé sebevědomí. Ačkoli jejich víra byla čistá jako studánka, pozbyli naděje, že by se hrozivý demografický propad mohl jakkoli zvrátit. Farníci mi připomínali osamělé rytíře na bitevním poli, kteří budou za svou víru bojovat do posledního dechu, ale už nevěří, že by kohokoli dalšího pro Krista získali. Dnes mohu spolu s vámi potvrdit, že se v našich farnostech objevilo mnoho kladných tendencí. Lidé se více zapojují do života farnosti a osvojují si smysl pro společnou službu a odpovědnost. 
Pan generální vikář arcidiecéze olomoucké mě v úterý 7. června 2016 požádal, abych převzal dvě nové farnosti na Valašsku, Zubří a Vidči. Protože si svých představených vážím, s přeložením jsem souhlasil. Čeká mě tedy stěhování. Již nyní dokončuji vše, co je třeba uzavřít k řádnému předání Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky.
Musím vám ale zvěstovat také jednu zprávu radostnou: Naše farnosti dostanou nového duchovního správce. Jmenuje se P. Vladislav Sovadina (49 let), na kněze byl vysvěcen před třemi lety a v současnosti působí jako kaplan v Hranicích. Moji milí, nedojde tedy k tomu, že by naše farnosti byly zrušeny, čehož jsem se vždy obával; nedojde ani k tomu, že by byly obhospodařovány z jiných vzdálenějších míst.
Rád bych zdůraznil, že jsem o přeložení osobně nežádal, vždyť Dlouhou Loučku, Šumvald a Paseku jsem si upřímně zamiloval, což mi dochází právě teď, při bolestném, slzavém loučení. Nejdu za lepším bydlem, neutíkám, ale chci z lásky k Církvi, nesmrtelným duším a svým představeným přijmout novou výzvu.
Při poctivém zkoumání své kněžské služby v našich končinách se osměluji říci, že v červenci 2016 odevzdám svému nástupci naše farnosti o něco lepší, než jsem je roku 2010 převzal. Odcházím ve chvíli, kdy se zdárně rozběhla řada dobrých iniciativ, a tím velmi usnadním otci Vladislavovi hladké vplutí do místních poměrů.
Posím vás, milí farníci, abyste přijali nového duchovního správce s toutéž láskou, jakou jste chovali vůči mě. Už teď se za něj, prosím, modlete.
I když se stanu farářem v jiné vsi, srdcem se od nikoho z vás neoddělím a bude mi vždy neskonalým potěšením vrátit se mezi vás. Ani vy na mě nezapomeňte a zastavte se na mém novém působišti v Beskydech.
Ať nás všechny Pán i nadále laskavě vede cestou do Božího království.
otec Pavel 
 

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Olomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 18. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci na první fázi opravy Olivetské zahrady ve výši 47.150 Kč, která se nachází ve venkovním výklenku na jižní straně farního kostela. Vřele děkujeme.
 

Podpora Olomouckého kraje při restaurování varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pátek, 13. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Šumvald dotaci na restaurování a opravu varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016 ve výši 150 tisíc Kč, za což mu upřímně děkujeme.
 

Krátké shrnutí k dějinám lidových misií v Šumvaldu a Pasece

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 08. květen 2016

1. Paseka

Svaté misie proběhly v naší obci, nejspíše poprvé, roku 1864 (od 29. října do 8. listopadu). Dávali je redemptoristé P. Josef Arnold, P. Adalbert Drick, P. Martin Maria Durnwalder a P. Clemens Wlasák. Tzv. renovace této misie se konala roku 1865 (od 18. do 23. listopadu) pod vedením Venceslaa Göldnera, Franze Xavera Brosche a Johannesa Evangelisty Aschbachera.
Další misie se uskutečnily v jubilejním roce 1900 (od 11. do 18. listopadu) pod vedením redemptoristů z Hory Matky Boží u Králík P. Jacoba Wiesera a P. Josefa Segerleho. Ke svatému přijímání tehdy přistoupilo 879 osob. Podle uvedené kroniky byl při této příležitosti uvit také jakýsi misijní věnec, který slavnostně nesl představený obce Josef Zieger od svého domu až ke kostelu, kde byl posvěcen. Události přihlíželi pan děkan Brixel ze Šternberka, P. Gerich a Ulrich, jakož i P. Timmel z Újezda. Účast měla být „chvályhodná“ a kostel plný. Potěšující podle kronikáře byla účast všech mužů. Všechny náklady nesl farář.
Další misie se v Pasece odehrála od 21. do 28. dubna 1907, vedli ji svitavští redemptoristé P. Andreas Kössler a P. Ignác Hemmelmayr z Lince. Návštěvy kázání byly ve dne horší, večer velmi dobré. Svaté přijímání přijalo něco přes 600 farníků. Mnozí (asi 150) ovšem nepřijali ani jednou svaté svátosti, protože krátce před tím byli u přijímání velikonočního.
Další, sedmidenní misie vedli v naší vsi v roce 1915 (30. května až 6. června) opět odzkoušení otcové z Králík, P. Wieser a P. Milischka. Účast lidu byla průměrná a podle kronikářova hodnocení se jednalo o „fiasco“. Ze 1.477 katolíků se vyzpovídalo „jen“ 490, Eucharistii přijalo 610 osob, k tzv. generálnímu přijímání přistoupilo jen 10 mužů. Školní mládež dostala kvůli údajně drzému chování, hlavně pošťuchování během generálního svatého přijímání, zvláštní důtku. Do obličeje se kluci měli vysmívat misionáři Wieserovi, který je napomínal. Na tzv. stavovská kázání docházela jen polovina paseckých žen, což duchovní správce trpce nesl. Obsahem těchto kázání je totiž také důrazné povzbuzení, aby matky náležitě vychovávaly své děti k víře a počestnosti). Hlavně ranní kázání bývala špatně navštěvována. Kronikář poznamenal, že polovina obyvatel svaté misie přímo „ignorovala“.
Celý článek...
 

Pozvánka na projekci dokumentárního filmu o slovenských misiích v Hondurasu a besedu s misionářem

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 30. duben 2016
Slovenská misie v HondurasuI malé národy mohou být prospěšné světu.

Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka zve veřejnost do místního kina na promítání dokumentárního filmu o slovenských misiích v Hondurasu s následnou besedou se slovenským misonářem P. Pavlem Kavcem z Misijní kongregace sv. Vincence, která se uskuteční v úterý 31. května 2016 od 18:30.
Vstupné je dobrovolné.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 13