Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Ohlášky 31. 7. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 29. červenec 2016


Milí farníci, 

zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

Dlouhá Loučka

  • O 17. neděli v liturgickém mezidobí, 24. července 2016, se při mši svaté vybralo celkem 650 Kč.
    Pán Bůh zaplať!
  • Setkání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

 

Šumvald

  • O 17. neděli v liturgickém mezidobí, 24. července 2016, se při mši svaté vybralo celkem 1.400 Kč.
  • Při mši svaté s žehnáním hasičského praporu, 23. července 2016, se vybralo celkem 1.050 Kč.
    Pán Bůh zaplať!
  • Setkání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

 

Celý článek...
 

Program Antiochie na 26.-30. 7. 2016

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Úterý, 26. červenec 2016
Antiochia zve na další program v týdnu od 26. do 30. 7. 2016.
Celý článek...
 

Představení nového duchovního správce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 15. červenec 2016
9580_Sovadina

Milí farníci, bratři a sestry!

Konečně se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek o sobě. Mé jméno je Ladislav Sovadina. Narodil jsem se 11. 6. 1967 v Přílepech u Holešova. V této vesnici na úpatí Hostýnských hor jsem pak prožil bezmála třicet let. Žijí tam moji rodiče a bratr s rodinou. První čtyři roky základní školy jsem absolvoval v Přílepech, další čtyři v Holešově. Poté jsem studoval na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě Gottwaldově. Maturoval jsem v roce 1985. Na vojně jsem byl ještě klasicky na dva roky ve Stříbře. Poté jsem pár let pracoval v různých oborech, ale zásadní bylo strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu NC strojů v Tajmac-ZPS Zlín. Důležitý v mém životě byl rok 1999, kdy jsem se, zejména kvůli práci, přestěhoval do Otrokovic. Tam se odehrálo vše podstatné, co mě nasměrovalo na duchovní cestu.

Celý článek...
 

Dlouhá Loučka v letech 1938-1945

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 15. červenec 2016
thumb_Dlouha-Loucka-38-45_02Zveme Vás na historickou přednášku Mgr. Jana Stejskala

Dlouhá Loučka v letech 1938-1945


Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2016 v 19:00 v kině v Dlouhé Loučce.Celý článek...
 

Zvony - jubilanti ve věži farního kostela sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 15. červen 2016
Ve věži farního kostela v Dlouhé Loučce se nacházejí dva gotické zvony, což je každopádně jedinečné: jeden z roku 1516 o průměru 110 cm a výšce 103 cm, druhý z roku 1517 o průměru 90 cm a výšce 84 cm; první z nich tedy letos slaví 500 let, na druhý připadne půltisící výročí rok příští. Jak je ale možné, že zvony jsou patrně starší než celá renesanční věž, do níž jsou zavěšeny? Oba pocházejí ze souboru deseti rekvírovaných zvonů, které získal po skončení druhé světové války farní úřad ve Šternberku. Podle vyjádření úřadu v Dlouhé Loučce, jenž se jako jediný z bývalého šternberského a budišovského okresu přihlásil na výzvu ze Šternberka, šlo o původní rekvírované zvony. To je ale při zkoumání dostupných pramenů velmi nepravděpodobné. Kde měly svůj domov tyto zvony, to se už nejspíše nedovíme.
Dodávám ještě, že ve věžičce nad kněžištěm, tzv. sanktusníkové, je zavěšen menší zvon, ale bez srdce.
Svěcení zvonů řadíme mezi pouhé svátostiny. Přesto k těmto hudebním nástrojům chovali křesťané vždy, hlavně ve středověku, hlubokou úctu, téměř jako k živým bytostem. Rozhodně nejde jen o jakýsi funkční, dorozumívací prostředek.
Dle starého Římského pontifikálu, který byl naposledy vydán roku 1962, byly svěceny samotným biskupem! Při neobyčejně slavnostním obřadu byly nejprve přednášeny vybrané žalmy, skrze které jako by zvon naléhavě promlouval, ba přímo se přimlouval: „Bože, vyslyš mou modlitbu. – Volám k Bohu Nejvyššímu. – Povstaň, má slávo, povstaň, harfo a citero, ať jitřenku vzbudím. – Ať tě chválí všechny národy, Bože. – V den svého utrpení k tobě volám.“ Také se recitoval slavný pohřební žalm De profundis – Z hlubin duše. Všechny vybrané starozákonní chvalozpěvy vlastně dokládají, při jakých příležitostech se zvonů užívá, od těch nejradostnějších po ty nejsmutnější, jako jsou války, ničivé přírodní pohromy a loučení se zesnulými.
Celý článek...
 

Varhany Šumvald: Podpora Ministerstva kultury České republiky

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 31. květen 2016
Ministerstvo kultury České republikyVarhany ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě se opravují i díky podpoře Ministerstva kultury České republiky z programu pro Obce s rozšířenou působností.
Děkujeme.
 

Přeložení dlouholoučského faráře a nástup nového duchovního správce

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Sobota, 11. červen 2016
Vážení a milí farníci, pravidelní i nepravidelní návštěvníci našich úředních webových stránek!
V neděli 5. června 2016 jsem spolu s Vámi v Dlouhé Loučce poděkoval Pánu Bohu za 10 let kněžství. Zároveň jsem poděkoval za 6 krásných roků v našich třech farnostech, které mi byly otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem svěřeny.
Když mi při mém nástupu předávál při nedělní mši svaté květiny pan Jaroslav Skopalík, poblahopřál mi sklesle: "Tak to s námi, důstojný pane, vydržte." Farníci byli spíše rezignovaní a scházelo jim zdravé sebevědomí. Ačkoli jejich víra byla čistá jako studánka, pozbyli naděje, že by se hrozivý demografický propad mohl jakkoli zvrátit. Farníci mi připomínali osamělé rytíře na bitevním poli, kteří budou za svou víru bojovat do posledního dechu, ale už nevěří, že by kohokoli dalšího pro Krista získali. Dnes mohu spolu s vámi potvrdit, že se v našich farnostech objevilo mnoho kladných tendencí. Lidé se více zapojují do života farnosti a osvojují si smysl pro společnou službu a odpovědnost. 
Pan generální vikář arcidiecéze olomoucké mě v úterý 7. června 2016 požádal, abych převzal dvě nové farnosti na Valašsku, Zubří a Vidči. Protože si svých představených vážím, s přeložením jsem souhlasil. Čeká mě tedy stěhování. Již nyní dokončuji vše, co je třeba uzavřít k řádnému předání Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky.
Musím vám ale zvěstovat také jednu zprávu radostnou: Naše farnosti dostanou nového duchovního správce. Jmenuje se P. Vladislav Sovadina (49 let), na kněze byl vysvěcen před třemi lety a v současnosti působí jako kaplan v Hranicích. Moji milí, nedojde tedy k tomu, že by naše farnosti byly zrušeny, čehož jsem se vždy obával; nedojde ani k tomu, že by byly obhospodařovány z jiných vzdálenějších míst.
Rád bych zdůraznil, že jsem o přeložení osobně nežádal, vždyť Dlouhou Loučku, Šumvald a Paseku jsem si upřímně zamiloval, což mi dochází právě teď, při bolestném, slzavém loučení. Nejdu za lepším bydlem, neutíkám, ale chci z lásky k Církvi, nesmrtelným duším a svým představeným přijmout novou výzvu.
Při poctivém zkoumání své kněžské služby v našich končinách se osměluji říci, že v červenci 2016 odevzdám svému nástupci naše farnosti o něco lepší, než jsem je roku 2010 převzal. Odcházím ve chvíli, kdy se zdárně rozběhla řada dobrých iniciativ, a tím velmi usnadním otci Vladislavovi hladké vplutí do místních poměrů.
Posím vás, milí farníci, abyste přijali nového duchovního správce s toutéž láskou, jakou jste chovali vůči mě. Už teď se za něj, prosím, modlete.
I když se stanu farářem v jiné vsi, srdcem se od nikoho z vás neoddělím a bude mi vždy neskonalým potěšením vrátit se mezi vás. Ani vy na mě nezapomeňte a zastavte se na mém novém působišti v Beskydech.
Ať nás všechny Pán i nadále laskavě vede cestou do Božího království.
otec Pavel 
 

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Olomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 18. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci na první fázi opravy Olivetské zahrady ve výši 47.150 Kč, která se nachází ve venkovním výklenku na jižní straně farního kostela. Vřele děkujeme.
 

Podpora Olomouckého kraje při restaurování varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pátek, 13. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Šumvald dotaci na restaurování a opravu varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016 ve výši 150 tisíc Kč, za což mu upřímně děkujeme.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 13